- kontynuacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- rozbudowa bazy sportowej w tym budowa kompleksu boisk sportowych,
- kontynuacja remontów dróg gminnych,
- dbałość o wysoką jakość kształcenia,
- kontynuacja prac remontowych budynków użyteczności publicznej,
- współdziałanie z Powiatem Krośnieńskim w zakresie remontu dróg powiatowych oraz budowy chodników,
- wspieranie organizacji społecznych,
- dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- aktywne pozyskiwanie inwestorów,
- podnoszenie jakości zarządzania i usług publicznych.