O mnie

portret 1Od lat uczestniczę w życiu publicznym. Od lat moja praca poddawana jest ocenie. Podejmując urząd publiczny miałem świadomość, że oceny  nie zawsze będą życzliwe, że komentarze - nie zawsze przychylne.

Moja życiowa dewiza to: moralność, uczciwość, kompetencje i skuteczność. To na niej opieram swoje życie publiczne.

Wiek: 60 lat. Rodzina: żona, troje dzieci, a także dwoje wnuków. Wykształcenie: wyższe techniczne i pedagogiczne oraz podyplomowe z zakresu zarządzania.

Doświadczony samorządowiec - Wójt Gminy Chorkówka od trzech kadencji, Wicestarosta Krośnieński w latach 2002-2006.

Wieloletni nauczyciel i dyrektor Gimnazjum w Zręcinie.

11 lat członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Od 36 lat mieszkaniec gminy Chorkówka, bardzo dobrze znający potrzeby jej mieszkańców.