Ważniejsze inwestycje zrealizowane w mijających czterech latach w południowej części Gminy.

Gmina rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulistrowa.
Ukończone są projekty budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Sulistrowa, Draganowa i Kobylany oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Draganowa. Koszt w.w. inwestycji według kosztorysów inwestorskich wynosi ponad 29 mln złotych (zakończono 2012 r.).
W najbliższych miesiącach zostanie oddana dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Faliszówka, Kopytowa i Poraj.

W bieżącym roku wykonano termomodernizację budynku Domu Ludowego w Draganowej, Faliszówce i Kopytowej.

Powstały place zabaw w 7 miejscowościach (Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kopytowa, Leśniówka, Żeglce i Poraj  - rok 2014 r.).
Powstało boisko do piłki siatkowej w Faliszówce (2013 r.) i sala gimnastyczna w Kopytowej (2011 r.).

Wyremontowano Dom Strażaka w Chorkówce (2012 r.), a także wykonano parking przy GOK oraz wybudowano chodnik (2012 r.).

Trwają prace przy budowie Domu Ludowego w Żeglcach.