Odnosząc się do informacji, że instalację klimatyzacji zamontowano wyłącznie w sali widowiskowej Domu Ludowego w Szczepańcowej wyjaśniam, że w przypadku budowy nowego domu ludowego lub znacznej jego przebudowy, instalacje takie są montowane – bez względu na jego lokalizację.
Budynek Domu Ludowego w Szczepańcowej jako pierwszy był tak gruntownie przebudowany. Czy nie zaprojektowanie instalacji klimatyzacji nie wywołałoby fali krytyki, że jej nie ma, że nie podążamy z duchem czasu, że w innych gminach takie instalacje to standard?
Pragnę poinformować, że planowany do oddania do użytkowania w czerwcu 2015r. budynek Domu Ludowego w Żeglcach, również będzie w nią wyposażony.
Remonty pozostałych domów ludowych opierały się głównie na pracach termomodernizacyjnych. Brak ocieplenia ścian, stropów czy nieszczelne okna generują znaczne koszty ich utrzymania. Ponadto wyglądają one nieestetycznie. W ciągu ostatnich 8 lat ocieplono i poprawiono estetykę niemalże wszystkich domów ludowych (Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kopytowa, Zręcin), a także remiz OSP (Bóbrka, Chorkówka). Prace wykonywane na wszystkich wymienionych budynkach były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007 – 2013 i RPO WP 2007-2013).