Zakup wyposażenia jednostek OSP (w tym wymiana samochodów strażackich na nowoczesne samochody ratowniczo – gaśnicze) nie odbywa się w ramach żadnego Programu realizowanego przez Gminę Chorkówka i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, chyba że Programem nazwiemy dobrą wolę i chęć działania zarówno Gminy (Rady Gminy) jak i Zarządu Oddziału Gminnego.
Z uwagi na rosnące potrzeby w tym zakresie, a także wykorzystując możliwość pozyskania  środków z UE i innych pozabudżetowych, zarówno Gmina jak i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP czynią starania o pozyskanie jak największej ilości środków finansowych na ten cel.
Szczegółowy wykaz zakupionego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych w latach 2011 – 2014 znajduje się poniżej (patrz: Fakt 7.).