W roku 2007 (początek I kadencji) Gmina nie posiadała dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w żadnej z miejscowości. W 2008 Gmina ogłosiła przetarg i podpisała umowę z Wykonawcą na „Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kobylany i Sulistrowa oraz opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz urządzeniami towarzyszącymi dla miejscowości Draganowa z magistralą przesyłową wody Kobylany – Sulistrowa – Draganowa”
Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło dopiero w 2012 roku ze względu na duże trudności z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren.
W bieżącym roku rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Sulistrowej – I etap. Jest to zadanie konieczne do zrealizowania, by móc kontynuować budowę sieci kanalizacyjnej.