Gmina Chorkówka systematycznie wyposażała Jednostki OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt.


Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych– lata 2011-2014

Lp. Jednostka OSP Rok zakupu Wartość pojazdu Wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
1. OSP Świerzowa Polska 2011 143 999,64 102 000,00
2. OSP Szczepańcowa 2012 148 996,80 103 500,00
3. OSP Chorkówka 2013 149 800,00 102 000,00
4. OSP Zręcin 2014 151 180,50 80 000,00

Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych– lata 2011-2014

Lp. Jednostka OSP Rodzaj sprzętu Rok zakupu Wartość  sprzętu Wysokość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
1. OSP Szczepańcowa

aparat powietrzny ciś. AirGo FIX PRO 6l/300CL – 4kpl

2012

13 262,40

12 630,00

2. OSP Szczepańcowa

sygnalizator bezruchu motion SCOUT K-T – 1 szt

2012

770,04

770,00

3. OSP Faliszówka Pompa szlamowa WT 30X Honda 2012 6 800,00 6 800,00
4. OSP Machnówka Pompa szlamowa WT 30X Honda 2012 6 800,00 6 800,00
5. OSP Sulistrowa Pompa szlamowa WT 30X Honda 2013 6 214,32 4 350,02
6. OSP Kopytowa pilarka STIHL MS 251 2013 1 348,92 944,24
7. OSP Chorkówka Agregat prądotwórczy GEKO 2801E-A/MHBA 2013 2 970,00 2 970,00
8. OSP Szczepańcowa Motopompa pożarnicza TOHATSU  M 16/8 model VC82ASE 2014 35 000,00 35 000,00