W lipcu 2014 roku podjęte zostały ze Starostą Krośnieńskim  rozmowy, dotyczące budowy chodnika w miejscowości Świerzowa Polska celem zachowania ciągłości istniejącego  w miejscowości chodnika z chodnikiem budowanym przez Miasto  Krosno. Ustalono, że jeżeli Gmina Chorkówka pomoże finansowo to ten odcinek zostanie wykonany. Radni Gminy Chorkówka wyrazili zgodę na dofinansowanie zadania podejmując stosowną uchwałę jednogłośnie. 

uchwała