Budowa chodnika wzdłuż ul. I. Łukasiewicza, która jest drogą powiatową jest zadaniem Powiatu.
Powiat Krośnieński nie przewidywał realizacji takiego zadania ze środków własnych, a także nie ujął budowy chodnika  w żadnym swoim projekcie.
Gmina Chorkówka wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, mając na uwadze konieczność podniesienia bezpieczeństwa pieszych (droga do szkoły i innych obiektów użyteczności publicznej mieszczących się w centrum miejscowości), ujęła w zakresie własnego projektu (rok 2011) budowę odcinka chodnika o długości 305 mb. Koszt budowy chodnika to kwota 225 695,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE - 137 619,00 zł.
W bieżącym roku Powiat Krośnieński wykonał drugą jego część o długości 315mb.