zyczenie PSL

zyczenia wielkanoc 2017

2 grudnia 2016 roku wziąłem udział w wycieczce do Brukseli, zorganizowanej na zaproszenie europosła Stanisława Ożoga. Wyjazd był jedną z nagród  dla najzdolniejszej młodzieży i dla zwycięzców XVI edycji konkursu na najlepszego wójta, prezydenta/burmistrza i starostę w Województwie Podkarpackim, organizowanego przez Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego. W wyjeździe towarzyszyli mi także inni nagrodzeni samorządowcy. W trakcie naszego pobytu w Brukseli przygotowano dla nas wiele atrakcji, między innymi zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, Brukseli i Gandawy. Organizatorzy wycieczki - europoseł Stanisław Ożóg oraz jego współpracownicy zadbali o to, by ten wyjazd był dla wszystkich uczestników wspaniałą i pełną atrakcji przygodą. Zarówno przejazd jak i pobyt był doskonale zorganizowany, za co serdecznie dziękuję.

zyczenia 2016

21 października 2016 uczestniczyłem  w III Konferencji Życie z Życia 2016 „Dziel się życiem, dbaj o nie”. Celem Konferencji, która odbyła się w Rymanowie, było promowanie w społeczeństwie województwa podkarpackiego idei transplantologii w szczególności zaś honorowego dawstwa szpiku.
Podczas Konferencji z wykładami wystąpili m.in. prof. dr hab. med. Andrzej Pluta konsultant wojewódzki z dziedziny hematologii, Ordynator Oddziału Hematologii Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Beata Piatkowska -Jakubus dr hab. nauk medycznych Oddział Przeszczepień Szpiku Kostnego Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Ksiądz prof. dr hab. Adam Podolski. Konferencji towarzyszyła akcja rejestrowania nowych dawców szpiku oraz promocja honorowego krwiodawstwa prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

.

Szanowni Państwo,

Po zakończeniu mojej działalności w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, otrzymałem list z podziękowaniem od Dyrektora dr inż. Piotra Lenika. Chciałbym podzielić się z Państwem jego treścią.

list

wielkanoc

zyczenia

Szanowni Mieszkańcy


Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom i potrzebom, informuję, iż od 1 stycznia 2015 roku Urząd Gminy będzie pracował:
- w poniedziałek od godziny 7.00 do godziny 17.00
- we wtorek, środę i czwartek od godziny 7.00 do godziny 15.00
- w piątek od godziny 7.00 do godziny 13.00

zyczenia BN 2014

 

podziekowanie PRP

Szanowni Państwo,


Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Do urn wyborczych poszło blisko 45% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy. Oznacza to, że doceniacie Państwo wagę decyzji zapadających w samorządzie.


Większość z Państwa, biorących udział w głosowaniu oddała głos na moją osobę. Dziękuje Państwu. Państwa głos to dla mnie przejaw akceptacji filozofii działania, którą kieruję się od lat.


Dziękuję również wszystkim, którzy zapracowali na ten sukces – mój i startujących z listy KWW „Nasza Gmina Chorkówka”, którzy uzyskali mandat radnego. Dziękuję za liczne przychylne gesty, dobre słowo, okazywaną sympatię i wsparcie w czasie kampanii.


Znaczna część z Państwa udzieliła swojego poparcia mojej konkurentce. Szanuję to i z wielką uwagą wsłuchuję się w krytyczne opinie formułowane przy tej okazji. Znajduję w nich wskazówki do dalszych działań.


Mojej tegorocznej kampanii wyborczej towarzyszyło hasło „Wszyscy tworzymy Gminę Chorkówka”. Kreujemy ją wspólnie. Nie dzielmy jej sztucznie, na siłę. Twórzmy dialog społeczny, współpracujmy. Mimo zakończonej kampanii wyborczej, niech to hasło będzie aktualne, niech w nas żyje.


Gratuluję wszystkim wybranym Radnym. Zapraszam do współpracy na rzecz Gminy Chorkówka. Ze swojej strony zapewniam, że bliskie mi są problemy wszystkich mieszkańców Gminy.


Rozpoczynając nową kadencję, myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju Gminy, którą wspólnie tworzymy, jest warta poświęcenia i ogromnego zaangażowania.


Andrzej Koniecki

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Chorkówka

Zakończyła się pierwsza tura wyborów samorządowych w naszej Gminie. Pragnę Państwu serdecznie podziękować za poparcie mojej kandydatury, a także kandydatur na radnych ubiegających się o mandat z Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina Chorkówka”.

Wierzę, że fakt oddania przez Państwa swych głosów właśnie na mnie, nie jest dziełem przypadku. Ufam, że kierowaliście się Państwo troską o dobro naszej Gminy. Dziękuję przede wszystkim za zaufanie i zrozumienie. Wierzę, że oddawany głos to poparcie prezentowanego przeze mnie na spotkaniach z Państwem programu. Programu realnego do zrealizowania. Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań aby go urzeczywistnić, dla dobra całej społeczności.

Wiem, że wśród osób oddających głosy na moją kandydaturę byli wyborcy w różnym wieku, z różnych środowisk społecznych, pragnę dziś podziękować wszystkim Państwu, bez wyjątku – każdy z pojedynczych głosów jest dla mnie tak samo istotny i z taką samą mocą zobowiązuje.

Jestem świadomy ciężaru odpowiedzialności, który niesie za sobą pełnienie funkcji, o którą się ubiegam na kolejną kadencję. Proszę Państwa o włączenie się w propagowanie zakładanych przeze mnie kierunków rozwoju naszej Gminy w dalszej kampanii wyborczej.

Wobec faktu, że w obecnych wyborach o mandat Wójta w naszej Gminie ubiegało się trzech kandydatów, rozstrzygnięcie wyboru wójta w I turze tj. w dniu 16 listopada nie doszło do skutku.

Bardzo proszę o uczestnictwo w II turze wyborów, które odbędą się 30 listopada. Proszę o Państwa głos. Deklaruję danego mi zaufania nie zawieść, wypełniając swoje obowiązki z jeszcze większym zaangażowaniem, by spełnić Państwa oczekiwania. Jestem przekonany, że wraz z wybranymi przez Państwa Radnymi stworzymy zgodny i efektywny zespół, który będzie służył mieszkańcom naszej Gminy.

Z poważaniem

Andrzej Koniecki