O mnie

portret 1
Od lat uczestniczę w życiu publicznym. Od lat moja praca poddawana jest ocenie.
Podejmując urząd publiczny miałem świadomość, że oceny  nie zawsze będą życzliwe, że komentarze - nie zawsze przychylne.

Moja życiowa dewiza to: moralność, uczciwość, kompetencje i skuteczność. To na niej opieram swoje życie publiczne.

Wiek: 56 lat. Rodzina: żona, troje dzieci. Wykształcenie: wyższe techniczne i pedagogiczne oraz podyplomowe z zakresu zarządzania. Doświadczony samorządowiec - Wójt Gminy Chorkówka od dwóch kadencji, Wicestarosta Krośnieński w latach 2002-2006.

Wieloletni nauczyciel i dyrektor Gimnazjum w Zręcinie.

Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Od 32 lat mieszkaniec Gminy Chorkówka. Bardzo dobrze znający potrzeby jej mieszkańców.